Spelregels

De Gordyk oan set

Aan 'De Gordyk oan set' is een aantal spelregels gebonden. Tijdens de haalbaarheidstoets worden de 10 favoriete plannen van de inwoners van Gorredijk op deze spelregels getoetst. Enkel de plannen die de haalbaarheidstoets doorstaan en aan de spelregels voldoen, gaan door naar de stemronde. U kunt als stemgerechtigde een plan maximaal 1 keer als favoriet bestempelen en 1 keer een stem toekennen.

Middels de stemronde wordt bepaald welke plannen zouden kunnen worden uitgevoerd voor het beschikbare budget (€ 200.000,-). Dit wordt verdeeld in de volgorde die door de stemronde is bepaald.

De plannen die hoog genoeg eindigen om binnen het beschikbare budget te worden gerealiseerd, worden aan het college voorgelegd. Het college neemt het uiteindelijke besluit over het toekennen van de subsidie voor de uitvoering van het plan. Plannen die na de stemronde niet hoog genoeg eindigen om binnen het budget uitgevoerd te worden, krijgen geen subsidie.

Loop deze checklist na voor u uw plan instuurt:

 • u bent geen medewerker van de gemeente Opsterland, raadslid, lid van het college van B en W, partner of familielid in de eerste graad van bovenstaande;

 • uw plan draagt bij aan Gorredijk;

 • uw plan heeft een zichtbaar resultaat;
 • uw plan is niet in strijd met wetten en regels of met het beleid van de gemeente;
 • uw plan wordt niet al door de gemeente uitgevoerd via een andere regeling en dat gaat binnenkort ook niet gebeuren;
 • uw plan kan vóór het einde van het jaar (dus vóór 31 december 2023) worden uitgevoerd;
 • in uw plan staat duidelijk aangegeven waar (in Gorredijk) het plan zich op richt en wordt uitgevoerd;
 • als er toestemming nodig is van iemand (bijvoorbeeld de eigenaar van een pand of een stuk grond) dan is het mogelijk om die toestemming te krijgen;
 • als er een vergunning nodig is, dan is het mogelijk om die op tijd te krijgen;
 • uw plan heeft geen negatieve impact op de buurt;
 • uw plan heeft draagvlak in de buurt;
 • uw plan heeft geen uitgesproken religieus en/of politiek karakter;
 • het uitvoeren van uw plan is niet afhankelijk van ander geld waarvan u pas na het stemmen weet of u dat gaat krijgen (bijvoorbeeld een subsidie of inkomsten waarvan u pas aan het eind van het jaar zeker weet dat u die krijgt);
 • uw plan kost tussen de € 500,- en de € 50.000,-;
 • u maakt een begroting waarin de verschillende kosten staan opgesomd. In de begroting is een verschil gemaakt tussen eventuele materiaalkosten en kosten voor uren;

De gemeente kan helpen met het maken van de begroting. U voert het plan zelf uit of samen met buren en/of vrijwilligers. Als het nodig is om iemand te betalen voor de uitvoering van het plan, geldt maximaal het maatschappelijk tarief van € 40,- per uur.

 • uw plan heeft geen commercieel karakter;
 • de kosten in de begroting zijn realistisch in relatie tot het beoogde resultaat;
 • u houdt bij het maken van de begroting rekening met eventuele prijsstijgingen. Met andere woorden: uw plan valt nog steeds binnen het budget wanneer het wordt gerealiseerd;
 • na 2023 zijn er geen kosten (voor onderhoud en beheer) voor de gemeente. Denk aan schoonmaken, controleren, schilderen en dergelijke maar niet onuitputtelijk.